Hệ Thống Thanh Toán KB44: Luồng Điện Tử Liên Ngân Hàng

Hệ Thống Thanh Toán Điện Tử Liên Ngân Hàng (LNH)

Hệ Thống Thanh Toán Điện Tử Liên Ngân Hàng (LNH)
Hệ Thống Thanh Toán Điện Tử Liên Ngân Hàng (LNH)

 

Các Đơn Vị Tham Gia

 • Đơn vị trong hệ thống ngân hàng nhà nước
 • Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được NHNN cho phép

Mục Đích

 • Kiểm soát tốt hơn các khoản thanh toán
 • Tăng tốc lưu truyển tiền tệ
 • Giảm lượng tiền trôi nổi
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn
 • Bảo đảm an toàn, tin cậy, nhanh chóng

Hệ Thống Thanh Toán KB44 Trong Thanh Toán Điện Tử LNH

Hệ Thống Thanh Toán KB44 Trong Thanh Toán Điện Tử LNH
Hệ Thống Thanh Toán KB44 Trong Thanh Toán Điện Tử LNH

 

Vai Trò

 • Thành phần quan trọng trong thực hiện thanh toán điện tử LNH
 • Đảm bảo tính chính xác, an toàn, hiệu quả trong quá trình quyết toán và bù trừ

Các Đơn Vị Tham Gia

 • Sở giao dịch KBNN
 • Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hoạt Động

 • Khởi tạo và nhận lệnh thanh toán giá trị cao, thấp
 • Hạch toán tài khoản khách hàng
 • Đối chiếu dữ liệu
 • Giao diện với các hệ thống khác (TABMIS, TCS)
 • Vấn tin, đối chiếu, báo cáo

Nhiệm Vụ Của Các Đơn Vị KBNN Trong Thanh Toán Điện Tử LNH

Văn Phòng KBNN Tỉnh

 • Thực hiện giao dịch thanh toán LNH
 • Hạch toán tài khoản khách hàng và đối chiếu dữ liệu
 • Giao diện với các hệ thống khác
 • Vấn tin, đối chiếu, báo cáo

Sở Giao Dịch KBNN

 • Thực hiện giao dịch thanh toán LNH với các ngân hàng thành viên
 • Theo dõi, quản lý số dư tài khoản tiền gửi của KBNN tại Sở giao dịch NHNN
 • Thanh quyết toán kết quả bù trừ, thu hộ, chi hộ thanh toán LNH

Quy Định Về Hoạt Động Thanh Toán Điện Tử LNH

Quy Định Về Hoạt Động Thanh Toán Điện Tử LNH
Quy Định Về Hoạt Động Thanh Toán Điện Tử LNH

 

Thời Gian Làm Việc

 • 7h30 – 16h30

Văn Bản Quy Định

 • Thông tư số 23/2010/TT-NHNN
 • Quyết định số 04/2008/QĐ-NHNN
 • Quy trình nghiệp vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Lợi Ích Của Hệ Thống Thanh Toán KB44 Trong Thanh Toán Điện Tử LNH

Thanh Toán Nhanh Chóng, Tiện Lợi

Loại Bỏ Sử Dụng Tiền Mặt

 • Giảm rủi ro liên quan đến giao dịch bằng tiền mặt

Tăng Tốc Độ Lưu Chuyển Tiền Tệ

 • Tối ưu hóa hiệu suất tài chính

An Toàn, Tin Cậy

Hệ Thống Điện Tử Hiện Đại

 • Giảm gian lận và lỗi

Bảo Vệ Thông Tin

 • Đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật cao

Nâng Cao Hiệu Quả

Tự Động Hóa Quy Trình

 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Quản Lý Tài Chính Hiệu Quả Hơn

 • Theo dõi giao dịch và quản lý dòng tiền dễ dàng hơn

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Câu hỏi thường gặp)

Hệ Thống Thanh Toán KB44 Là Gì?

 • Là thành phần quan trọng của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng LNH, xử lý các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trong hệ thống kho bạc Nhà nước.

Lợi Ích Của Hệ Thống Thanh Toán KB44 Là Gì?

 • Nhanh chóng, tiện lợi; an toàn, tin cậy; nâng cao hiệu quả.

Các Đơn Vị Nào Được Tham Gia Thanh Toán Điện Tử LNH?

 • Các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được NHNN cho phép kết nối.

Thời Gian Làm Việc Của Hệ Thống Thanh Toán Điện Tử LNH Là Gì?

 • Từ 7h30 đến 16h30.

Các Trách Nhiệm Của Các Đơn Vị KBNN Trong Thanh Toán Điện Tử LNH Là Gì?

 • Thực hiện giao dịch thanh toán LNH, hạch toán tài khoản khách hàng, đối chiếu dữ liệu, giao diện với các hệ thống khác, vấn tin, đối chiếu, báo cáo.

Kết Luận

Hệ thống thanh toán KB44 đóng vai trò then chốt trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng LNH, cung cấp nền tảng an toàn, nhanh chóng, hiệu quả để thực hiện giao dịch tài chính. Hệ thống này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro và nâng cao minh bạch trong quá trình quản lý tài chính của các đơn vị tham gia.

Xem thêm: Tính năng mới KB44